لینکهای مرتبط
.
اعلاميه پذيره نويسي
اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين
آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آتيه نوين
آگهي برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك آتيه نوين (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود ...
ادامه ...

تغيير حسابرس صندوق
به استحضار مي‌رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين در تاريخ ١٧/١٢/١٣٩٢  ...
ادامه ...

تقسيم سود دوره ايي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صن ...
ادامه ...

تمديد فعاليت صندوق
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، مدت زمان فعالیت صندوق با تایید س ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : تأمين سرمايه نوين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند
ضامن نقد شوندگي : بانك اقتصاد نوين
ضامن جبران خسارت یا سود : بانک سامان
مدیر ثبت : كارگزاري تأمين سرمايه نوين
مدیران سرمایه گذاری : ندا نعمتيان - محمدمسعود غلامپور - آئين رضوي خسرواني
حسابرس : موسسه حسابرسي شاخص انديشان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣٠/٠٨/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٧٢٥,٥٩٤,٨١١,٣٣٤
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦٦,٧١٧
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦٥,٣٥٠
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦٥,٣٥٠
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٦٨١,٠٨٦
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.