لینکهای مرتبط
.
اعلاميه پذيره نويسي
اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين
سود دوره اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين مي رساند بازده پرداخت شده به سرمايه  ...
ادامه ...

آگهي برگزاري مجمع
آگهی برگزاری مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترك آتيه نوين به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق س ...
ادامه ...

سود دوره ايي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه‌گذاران ...
ادامه ...

تغيير ساعت دريافت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري
به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند،ساعت دريافت درخواست هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري از س ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : تأمين سرمايه نوين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند
ضامن نقد شوندگي : بانك اقتصاد نوين
ضامن جبران خسارت یا سود : بانک سامان
مدیر ثبت : كارگزاري تأمين سرمايه نوين
مدیران سرمایه گذاری : محمد مرادي - محمد رضا ويم تاژ - آئين رضوي خسرواني
حسابرس : موسسه حسابرسي بيات رايان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣١/٠١/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ١,٠٤٧,٢٦٧,٦١٦,٥٩٤
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦١,٥٤٢
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٥٩,٩٢٨
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٥٩,٩٢٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٩٨٨,٠٥٥
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.