لینکهای مرتبط
.
اعلاميه پذيره نويسي
اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين
تقسيم سود دوره ايي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه‌گذاران ...
ادامه ...

تمديد فعاليت صندوق
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، مدت زمان فعالیت صندوق با تایید س ...
ادامه ...

پرداخت سود دوره ايي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه‌گذاران ...
ادامه ...

سود دوره اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين مي رساند بازده پرداخت شده به سرمايه  ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : تأمين سرمايه نوين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند
ضامن نقد شوندگي : بانك اقتصاد نوين
ضامن جبران خسارت یا سود : بانک سامان
مدیر ثبت : كارگزاري تأمين سرمايه نوين
مدیران سرمایه گذاری : محمد مرادي - محمد رضا ويم تاژ - آئين رضوي خسرواني
حسابرس : موسسه حسابرسي بيات رايان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٣١/٠٦/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٨٢٤,٩٠٨,٠٢٩,٤١٠
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٦,٧٧٩
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٥,٠٩٢
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٢٥,٠٩٢
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨٠٤,٧١٦
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.