لینکهای مرتبط
.
اعلاميه پذيره نويسي
اطلاعيه پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين
آخرین اخبار و اطلاعیه های صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين
تمديد فعاليت صندوق
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، مدت زمان فعالیت صندوق با تایید س ...
ادامه ...

پرداخت سود دوره ايي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري آتيه نوين مي‌رساند،بازده پرداخت شده به سرمايه‌گذاران ...
ادامه ...

سود دوره اي
به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين مي رساند بازده پرداخت شده به سرمايه  ...
ادامه ...

آگهي برگزاري مجمع
آگهی برگزاری مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترك آتيه نوين به استحضار سهامداران ممتاز و ارکان صندوق س ...
ادامه ...

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت تضمين شده آتيه نوين در یک نگاه
تاریخ آغاز فعالیت : ٢٦/١٢/١٣٨٨
مدیر صندوق : تأمين سرمايه نوين
متولی صندوق : مؤسسه حسابرسي هشيار بهمند
ضامن نقد شوندگي : بانك اقتصاد نوين
ضامن جبران خسارت یا سود : بانک سامان
مدیر ثبت : كارگزاري تأمين سرمايه نوين
مدیران سرمایه گذاری : محمد مرادي - محمد رضا ويم تاژ - آئين رضوي خسرواني
حسابرس : موسسه حسابرسي بيات رايان
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ (٢٨/٠٥/١٣٩٣)
كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : ٨٦٨,٤٨٢,٨٢٢,٤٣٨
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٧٠,٦٩٥
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦٩,٠٢٨
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری(ریال) : ١,٠٦٩,٠٢٨
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران : ٨١٢,٤٠٤
 
 
FusionCharts.
FusionCharts.