بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,542,209 6.75 5,023,504 6.48 4,892,168 6.03 4,966,698 5.94
اوراق مشارکت 26,736,986 70.99 30,197,359 38.97 28,869,961 35.6 28,652,459 34.25
سپرده بانکی 25,456,066 67.59 41,857,116 54.02 47,012,763 57.98 49,773,580 59.51
وجه نقد 684 0 60 0 79 0 50 0
سایر دارایی ها -17,096,838 -45.39 400,862 0.52 311,183 0.38 253,027 0.3
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,191,318 5.82 3,894,800 5.03 3,742,148 4.62 3,711,914 4.44