امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین در تاریخ 1388/12/22 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر ترکیب دارایی های صندوق مجمع مورخ 1399/07/16
افزایش واحدهای سرمایه گذاری مجمع مورخ 1399/07/16
تغییرات امیدنامه براساس مجمع مورخ 1399/02/14
تغییر هزینه نرم افزار صندوق براساس مجمع 1398/02/29
تغییرات امیدنامه صورتجلسه مورخ 1397/11/27 تغییرات ارزش سهام
(1)1395/01/28
روز کاری صندوق 1396/07/01
پرداخت وجه ابطال به سرمایه‌گذاران 1396/05/03
تغییر کارمزد مدیر 1396/05/16
تغییر کارمزد نقدشوندگی 1396/07/01
تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1395/09/07
تغییر هزینه‌های صندوق بند 10/3 امیدنامه مجمع 1396/02/17
تغییر ماده 10/3 براساس مجمع 1397/03/06
تغییر ماده 4/2 امیدنامه براساس مجمع 1397/03/06
تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار 1396/05/16
1395/01/28
تغییر ترکیب دارایی های صندوق 1396/02/17
تغییر سود پیش‌بینی 1396/0701
1394/11/28