اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/03
کل خالص ارزش دارائی ها 99,928,760,980,903 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,002,903 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,033,597 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,005,004 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,639,437

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

enamad