اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/06
کل خالص ارزش دارائی ها 99,205,391,388,576 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,255 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,038,013 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,014,200 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 98,101,238

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/12/26

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، فرشته فلاح اقبال پور، حسين غياثي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

enamad