Menu
تغییر مدل صندوق ادامه مطلب

تغییر مدل صندوق

مدل صندوق سرمایه‌گذاری آتیه نوین از تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود به در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش‌بینی سود تغییر یافته است.
سود دوره‌ای ادامه مطلب

سود دوره‌ای

 به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به 1396/05/15 ، 20.14 % (سالانه) مي باشد.
تقسیم سود دوره‌ای ادامه مطلب

تقسیم سود دوره‌ای

 به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به 1396/04/15 ، 20.10 % (سالانه) مي باشد.


تقسیم سود دوره‌ای ادامه مطلب

تقسیم سود دوره‌ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩6/03/١٥ ، 20.07 % (سالانه) مي باشد.
امکان استفاده از خدمات سایت اینترنتی صندوق ادامه مطلب

امکان استفاده از خدمات سایت اینترنتی صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتیه نوین می رساند، امکان استفاده از خدمات سایت اینترنتی صندوق به آدرس  www.atiehnovin.ir فراهم گردیده است.

با ورود کد ملی خود بعنوان نام کاربری و شماره شناسنامه خود بعنوان رمز عبور می توانید از خدمات سایت بهره گیرید.

لازم است پس از اولین ورود نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایید.

تقسیم سود دوره‌ای ادامه مطلب

تقسیم سود دوره‌ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩6/02/١٥ ، 20.24 % (سالانه) مي باشد.
تقسیم سود دوره‌ای ادامه مطلب

تقسیم سود دوره‌ای

 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩6/01/١٥ ، 20.27 % (سالانه) مي باشد.
تقسیم سود دوره‌ای ادامه مطلب

تقسیم سود دوره‌ای

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آتيه نوين می رساند، سود تقسيم شده به سرمايه گذاران براي دوره منتهی به ١٣٩٥/12/١٥ ، 20.57 % (سالانه) مي باشد.
RSS
12345678
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان